ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี  
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
[03-05-2023]   ติดตามและขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี
[11-04-2023]   โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี 
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566
[10-04-2023]   โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
[10-04-2023]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[04-04-2023]   จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - Social Map)
[30-03-2023]   การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - Social Map) 
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ภายในตำบลหนองเมธี
[29-03-2023]   ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ภายในตำบลหนองเมธี  
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี ประจำปี 2566
[28-03-2023]   โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี ประจำปี 2566 
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
[23-03-2023]   โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานานวลพาวเวอร์ มินิคัพ ครั้งที่ 3
[21-03-2023]   กิจกรรมการแข่งขันกีฬานานวลพาวเวอร์ มินิคัพ ครั้งที่ 3 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
[18-03-2023]   วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม Kick off โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
[17-03-2023]   ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม Kick off โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย " สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด " 
ประชุม คณะกรรมการตำบล (กต.) หนองเมธี ประจำเดือนมีนาคม
[15-03-2023]   ประชุม คณะกรรมการตำบล (กต.) หนองเมธี ประจำเดือนมีนาคม 
ออกดูงานลงหินคลุก โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
[15-03-2023]   ออกดูงานลงหินคลุก โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
[13-03-2023]   ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
[08-03-2023]   โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
[01-03-2023]   ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำตำบลหนองเมธี ปีที่ 13
[01-03-2023]   พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำตำบลหนองเมธี ปีที่ 13 
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามถนน
[28-02-2023]   กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามถนน 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
[27-02-2023]   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
[25-02-2023]   โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 
อบรมเกี่ยวกับการของบประมาณน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
[20-02-2023]   อบรมเกี่ยวกับการของบประมาณน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
[17-02-2023]   กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
[15-02-2023]   ลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 
จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566
[14-02-2023]   จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนตำบลหนองเมธี
[09-02-2023]   คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนตำบลหนองเมธี 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
[09-02-2023]   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ติดตามการดำเนินการตามแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
[09-02-2023]   สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ติดตามการดำเนินการตามแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  
ประชุมคณะกรรมการตำบลหนองเมธี (กต.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์
[07-02-2023]   ประชุมคณะกรรมการตำบลหนองเมธี (กต.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
พิธีเปิดโครงการ “การยกระดับคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามโมเดล เศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และโครงการค่ายสิงห์อินทนิลอาสาพัฒนาชุมชน
[04-02-2023]   พิธีเปิดโครงการ “การยกระดับคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามโมเดล เศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และโครงการค่ายสิงห์อินทนิลอาสาพัฒนาชุมชน "เด็กสิงห์ฯ สร้างค่ายสร้างฝัน ด้วยกันที่ทุ่งโก "  
พิธีเปิด
[28-01-2023]   พิธีเปิด "อบต.หนองเมธีเกมส์" ประจำปี 2566 
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
[24-01-2023]   กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
[20-01-2023]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 
เยี่ยมให้กำลังใจการซ่อมแซมบ้านและมอบบ้านให้ครัวเรือนยากจนตามโครงการ 1 ตำบล 1 สร้างบ้านครัวเรือนยากจน
[18-01-2023]   เยี่ยมให้กำลังใจการซ่อมแซมบ้านและมอบบ้านให้ครัวเรือนยากจนตามโครงการ 1 ตำบล 1 สร้างบ้านครัวเรือนยากจน 
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[18-01-2023]   โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "ปลูกปอเทือง ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม เสริมรายได้"  
จิตอาสา ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
[17-01-2023]   จิตอาสา ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตำบลหนองเมธี
[17-01-2023]   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตำบลหนองเมธี 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
[17-01-2023]   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
[16-01-2023]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
[16-01-2023]   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
กองช่าง ออกสำรวจวัดพื้นที่
[16-01-2023]   กองช่าง ออกสำรวจวัดพื้นที่ 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[14-01-2023]   โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประชุม คณะกรรมการตำบล (กต.)หนองเมธี ประจำเดือนมกราคม 2566
[11-01-2023]   ประชุม คณะกรรมการตำบล (กต.)หนองเมธี ประจำเดือนมกราคม 2566 
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
[06-01-2023]   ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม 
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2566
[05-01-2023]   ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2566 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
[05-01-2023]   โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566
[04-01-2023]   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 
โครงการเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
[27-12-2022]   โครงการเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
กีฬา
[24-12-2022]   กีฬา "อบต. หนองเมธีเกมส์" 
ประชุม
[16-12-2022]   ประชุม 
ตรวจหาสารเสพติดคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง อบต.หนองเมธี
[14-12-2022]   ตรวจหาสารเสพติดคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง อบต.หนองเมธี 
ภาพ อบต.หนองเมธีร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล
[28-08-2022]   ภาพ อบต.หนองเมธีร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ( โทรศัพท์ 0-4406-0241)
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.