ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี  
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอาน-นายชนู จันทร์งาม บ้านโคกระกา หมู่่ที่ 9  doc120230516114003.pdf   16-05-2566  2  
2   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงบริบททางเดินวิ่ง สระน้ำบริเวณสี่แยกบ้านลำดวน หมู่ที่ 11  doc120230516113909.pdf   16-05-2566  2  
3   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์(ข้างป้อมยามตำรวจชุมชน) บ้านบุผาง หมู่ที่ 3  doc120230516113817.pdf   16-05-2566  2  
4   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมยกระดับพื้นฝาย บ้านหนองไม้ถี่ หมู่ที่ 1  doc120230516113723.pdf   16-05-2566  2  
5   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมขยายเขตจ่ายน้ำประปา บ้านบุผาง หมู่ที่ 3  doc120230324151118.pdf   24-03-2566  9  2
6   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านนายอภิรักษ์ ใจกล้า - บ้านนายวัชรา ศรีเทพ บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 4  doc120230321100344.pdf   21-03-2566  11  5
7   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพูน พรมศรี ถึงถนนลาดยางสายทุ่งโก - ทุ่งมน บ้านทุ่งโก หมู่ที่ 2  doc120230321100236.pdf   21-03-2566  9  1
8   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายสุรสิทธิ์ สมานมิตร - นางสุนี ทองดี บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 4  doc120230321100113.pdf   21-03-2566  9  1
9   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคอนกรีตเดิมบ้านยางน้อย หมู่ที่ 6 - ไปบ้านนาวง เทศบาลตำบลเมืองแก บ้านยางน้อย หมู่ที่ 6  doc120230321100011.pdf   21-03-2566  6  1
10   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเอกลักษณ์ เดชบุญ - นายอุดร ชมภู บ้านพะเนา หมู่ที่ 7  doc120230321095850.pdf   21-03-2566  10  3
11   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกลาดยางบ้านนายยิน พรมศรี ถึง บ้านนางสาวเปรย ดอกแก้ว บ้านทุ่งโก หมู่ที่ 2  doc120230321095743.pdf   21-03-2566  10  1
12   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานคุ้มกุดอ่อน ถึง สี่แยกบ้านนางเอ็ม แกล้วกล้า บ้านแร้งไข่ หมู่ที่ 10  doc120230321095635.pdf   21-03-2566  9  1
13   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มบ้านน้อย - ห้วยกะม็อด บ้านหนองไม้ถี่ หมู่ที่ 1  doc120230321095511.pdf   21-03-2566  10  5
14   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลาดยางสี่แยกทางเข้าบ้านหนองคูใหญ่ ทางเข้าบ้านลำดวน หมู่ที่ 11  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลาดยางสี่แยกทางเข้าบ้านหนองคูใหญ่ ทางเข้าบ้านลำดวน หมู่ที่ 11   07-03-2566  17  2
15   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประวัติ เสาทอง - นายทูล สมสวย บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 8  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประวัติ - นายทูล สมสวย บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 8   07-03-2566  18  1
16   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางสอิ้ง ใจใหญ่ บ้านนานวล หมู่ที่ 5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางสอิ้ง ใจใหญ่ บ้านนานวล หมู่ที่ 5   07-03-2566  17  1
17   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมะลิ - ประปา บ้านนานวล หมู่ที่ 5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมะลิ - ประปา บ้านนานวล หมู่ที่ 5   07-03-2566  17  1
18   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตรงกับบ้านนายสมจิตต์ เผ่าโพธิ์ บ้านพะเนา หมู่ที่ 7  doc120230224154406.pdf   24-02-2566  20  3
19   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายบุญคง เสาทอง-บ้านนายหน เสาทอง หมู่8  doc120230123120202.pdf   23-01-2566  25  3
20   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่9  doc120230123120045.pdf   23-01-2566  23  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ( โทรศัพท์ 0-4406-0241)
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.