ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี  
 
 
 
 
 
งานกิจการสภา อบต.
______________________________________________________________________________________________
งานกิจการสภา อบต.
 

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และสมัยประุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘

๒. ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี

    . เรียกประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

    ๒. เรียกประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

    ๓. เรียกประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

    ๔. เรียกประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๓. ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี

    ๑. ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

    ๒. ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

    ๓. ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

   ๔. ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

 

                          *************************

 

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ประกาศกำหนดสมยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗

๒. ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี

    ๑.เรียกประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

    ๒.เรียกประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยวิสามํํัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

    ๓.เรียกประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

    ๔.เรียกประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

    ๕.เรียกประุชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

    ๖.เรียกประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

    ๗.เรียกประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

    ๘.นัดประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

     ๙.เรียกประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

    ๑๐.เรียกประุชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๓. ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี

    ๑.ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

    ๒.ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

    ๓.ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

    ๔.ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ คร้งที่ ๑/๒๕๖๖

    ๕.ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

    ประกาศรายงานการประชุมสภา วิสามัญ สมัย ๓ ครั้งที่ ๑ ปี ๖๖

    ๗.ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

    ๘.ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

    ๙.ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

    ๑๐.ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี สมยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

 

**************************************************************************************

 

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองเมธี

๒ ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองเมธี

****คำสั่งสภา อบต.หนองเมธี

 

****ระเบียบ/กฏหมาย คู่มือเกี่ยวกับงานสภา อบต.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ( โทรศัพท์ 0-4406-0241)
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถามตอบ Q&A   I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.