ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี  
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางสาวนันทิกา บุญมา
นางสาวนันทิกา บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสำรอง ศรีสุข
นายสำรอง ศรีสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0872507849
นายเสริมวิทย์ สุดดี
นายเสริมวิทย์ สุดดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธิญาดา ใจสวัสดิ์
นางธิญาดา ใจสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0849362007
-ว่าง-
-ว่าง-
นิติกร
-ว่าง-
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
จ่าเอกนิวัฒน์ ชาติพันจันทร์
จ่าเอกนิวัฒน์ ชาติพันจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
0890924269
นางเยาวลักษณ์ วันละ
นางเยาวลักษณ์ วันละ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0807208984
นายอิทธิพล แกล้วกล้า
นายอิทธิพล แกล้วกล้า
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
0982266864
นายประวิทย์ กองสุข
นายประวิทย์ กองสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0983431760
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเยียน สีมาด
นายเยียน สีมาด
พนักงานตกแต่งสวน
0966943814
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นายธนศักดิ์ สัตย์แสง
นายธนศักดิ์ สัตย์แสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
0637572626
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
-ว่าง-
คนงานทั่วไป(ประจำรถน้ำบรรทุกเอนกประสงค์)
นางสาวสุดารัตน์ นิสัยดี
นางสาวสุดารัตน์ นิสัยดี
คนงานทั่วไป(นักการภารโรง)
0805463563
นายรัตตพล มาลีหวล
นายรัตตพล มาลีหวล
พนักงานขับรถยนต์
0802747095
นายเหมรัศมิ์ โกฎิหอม
นายเหมรัศมิ์ โกฎิหอม
พนักงานปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
0984272736
นายปฐมพงษ์ บูรณ์เจริญ
นายปฐมพงษ์ บูรณ์เจริญ
พนักงานปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
0637798298
นายดำรงค์เกียรติ เสาทอง
นายดำรงค์เกียรติ เสาทอง
พนักงานปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
0934509519
นางสาวกาญจนา รัตนพงษ์
นางสาวกาญจนา รัตนพงษ์
จ้างเหมาบริการ ฯ
0650098077
นางสาวสุธิตา จำปาทอง
นางสาวสุธิตา จำปาทอง
จ้างเหมาบริการ ฯ
0800837296
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ( โทรศัพท์ 0-4406-0241)
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.