ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี  
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นายประสิทธิ์ อุดหนุน
นายประสิทธิ์ อุดหนุน
รองปลัด อบต. รก.หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 0846536451
นายสำรอง ศรีสุข
นายสำรอง ศรีสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางธิญาดา ใจสวัสดิ์
นางธิญาดา ใจสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ)
โทร 0849362007
นางกรวรรณ รังสัย
นางกรวรรณ รังสัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
-ว่าง-
นิติกร
-ว่าง-
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
จ่าเอกนิวัฒน์ ชาติพันจันทร์
จ่าเอกนิวัฒน์ ชาติพันจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางเยาวลักษณ์ วันละ
นางเยาวลักษณ์ วันละ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอิทธิพล แกล้วกล้า
นายอิทธิพล แกล้วกล้า
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประวิทย์ กองสุข
นายประวิทย์ กองสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเยียน สีมาด
นายเยียน สีมาด
พนักงานตกแต่งสวน
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นายธนศักดิ์ สัตย์แสง
นายธนศักดิ์ สัตย์แสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
-ว่าง-
คนงานทั่วไป(ประจำรถน้ำบรรทุกเอนกประสงค์)
นางสาวสุดารัตน์ นิสัยดี
นางสาวสุดารัตน์ นิสัยดี
คนงานทั่วไป(นักการภารโรง)
นายรัชดา สุริยา
นายรัชดา สุริยา
พนักงานปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
นายเหมรัตน์ โกฎิหอม
นายเหมรัตน์ โกฎิหอม
พนักงานปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
-ว่าง-
-ว่าง-
พนักงานปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
-ว่าง-
-ว่าง-
พนักงานปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
-ว่าง-
-ว่าง-
พนักงานปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ( โทรศัพท์ 0-4406-0241)
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.