ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี  
 
 
 
 
 
กองคลัง
______________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางชัญญาพัทธ์  สินมาก
นางชัญญาพัทธ์ สินมาก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0639514624
นางสาวสุพรรณี  ก่อแก้ว
นางสาวสุพรรณี ก่อแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
-ว่าง-
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฎิบัติการ/ชำนาญการ)
นางกฤติยา  จำปาทอง
นางกฤติยา จำปาทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุภาพร  เสพสุข
นางสาวสุภาพร เสพสุข
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางพัชรินทร์  วันละ
นางพัชรินทร์ วันละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ( โทรศัพท์ 0-4406-0241)
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.