ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี  
 
 
 
 
 
กองคลัง
______________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางชัญญาพัทธ์  สินมาก
นางชัญญาพัทธ์ สินมาก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0639514624
นางสาวสุพรรณี  ก่อแก้ว
นางสาวสุพรรณี ก่อแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
0918939965
-ว่าง-
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฎิบัติการ/ชำนาญการ)
นางสาวกฤชวรรณ  จำปาทอง
นางสาวกฤชวรรณ จำปาทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
0868694910
นางสาวสุภาพร  เสพสุข
นางสาวสุภาพร เสพสุข
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
0812671907
นางสาวจุลินทิพย์ พอกเพิ่มดี
นางสาวจุลินทิพย์ พอกเพิ่มดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0652956580
นางพัชรินทร์  วันละ
นางพัชรินทร์ วันละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0644566989
นางสาวจิตติมา สร้อยจิตร
นางสาวจิตติมา สร้อยจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
0820845227
นายสุนาวุฒิ  บุญแซม
นายสุนาวุฒิ บุญแซม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
0874454317
นายเจษฎา หลุมทอง
นายเจษฎา หลุมทอง
จ้างเหมาบริการ ฯ
0879563776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ( โทรศัพท์ 0-4406-0241)
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถามตอบ Q&A   I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.