ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี  
 
 
 
 
 
กองการศึกษา ฯ
______________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ฯ
 
 
นางสาวอัจฉราพร  แจ้งสนาม
นางสาวอัจฉราพร แจ้งสนาม
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 0884685346
นางสาวอัจฉราพร  แจ้งสนาม
นางสาวอัจฉราพร แจ้งสนาม
นักวิชาการศึกษา
นางรจนา  โชติสว่าง
นางรจนา โชติสว่าง
ครู (รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
นางสาวอิษยา  จำปาทอง
นางสาวอิษยา จำปาทอง
ครู(รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูใหญ่)
นางโชติกา  ลวดเงิน
นางโชติกา ลวดเงิน
ครู(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูใหญ่)
นางสาวสุรินทรา  วันละ
นางสาวสุรินทรา วันละ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์ฯบ้านหนองคูใหญ่)
นางสาวจินตรา  น้ำคำ
นางสาวจินตรา น้ำคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์ฯบ้านนานวล)
นางรัตนา  นาคแสง
นางรัตนา นาคแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์ฯบ้านนานวล)
นายเกียรติศักดิ์  ชมภู
นายเกียรติศักดิ์ ชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ( โทรศัพท์ 0-4406-0241)
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.