ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี  
 
 
 
 
 
กองการศึกษา ฯ
______________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ฯ
 
 
นางสาวอัจฉราพร  แจ้งสนาม
นางสาวอัจฉราพร แจ้งสนาม
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 0884685346
นางสาวอัจฉราพร  แจ้งสนาม
นางสาวอัจฉราพร แจ้งสนาม
นักวิชาการศึกษา
0884685346
นางรจนา  โชติสว่าง
นางรจนา โชติสว่าง
ครู (รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
0819764215
นางสาวอิษยา  จำปาทอง
นางสาวอิษยา จำปาทอง
ครู(รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูใหญ่)
0857711609
นางโชติกา  ลวดเงิน
นางโชติกา ลวดเงิน
ครู(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูใหญ่)
0959654293
นางสาวสุรินทรา  วันละ
นางสาวสุรินทรา วันละ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์ฯบ้านหนองคูใหญ่)
0833731590
นางสาวจินตรา  น้ำคำ
นางสาวจินตรา น้ำคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์ฯบ้านนานวล)
0908241048
นางรัตนา  นาคแสง
นางรัตนา นาคแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์ฯบ้านนานวล)
0982219328
นายกิตติศักดิ์  ชมภู
นายกิตติศักดิ์ ชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา
0832494369
นายวีรภัทร มาฤาษี
นายวีรภัทร มาฤาษี
จ้างเหมาบริการ ฯ
0981400250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ( โทรศัพท์ 0-4406-0241)
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.